dies_natalis_universiteit_leiden_07022014_no_187.jpg

Leiden is de meest kennisintensieve regio van Nederland

Leiden, kenniscentrum van internationale allure

Leiden behoort met zijn universiteit en Bio Science Park tot de meest vooraanstaande Europese wetenschappelijke kenniscentra.

Universiteit Leiden

De universiteit heeft wereldwijd een toppositie in rechten en talen en een breed scala van onderzoeksgebieden: medisch, natuurwetenschappelijk, archeologie. In alle internationale rankings behoort Leiden tot de 100 beste universiteiten van de wereld. Leiden staat vanaf het moment dat zijn universiteit in 1575 werd opgericht tot op de dag van vandaag aan het front van de wetenschap, zowel fundamenteel als toepassingsgericht.

Vanaf haar oprichting bijna 450 jaar geleden heeft de Leidse universiteit vele wetenschappelijke doorbraken op haar naam staan. In de 17e eeuw introduceerden Sylvius en Boerhaave het patiëntgerichte medisch onderwijs en onderzoek waarmee Leiden internationaal grote vermaardheid verwierf. Eind 19e en begin 20e eeuw volgt een reeks van grote doorbraken. Supergeleiding wordt ontdekt door Heike Kamerlingh Onnes en de elektrocardiograaf wordt uitgevonden door Willem Einthoven. Albert Einstein was in Leiden bijzonder hoogleraar en werkte samen met Lorentz en De Sitter. Leiden, Stad van Ontdekkingen, kan bogen op 16 Nobelprijswinnaars. Het frontverleggend werk gaat door tot op de dag van vandaag. Van de in totaal 66 toegekende Spinozapremies, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, heeft Leiden er tot nu toe 18 verworven, in de geneeskunde, natuurwetenschappen, archeologie, sociale- en gedragswetenschappen en in taalonderzoek.

Excellent onderzoek

De hoge kwaliteit en het bijzonder innovatieve niveau van het wetenschappelijke onderzoek is een van de kwaliteiten van Leiden. Leiden beschikt over een breed scala aan onderzoeksfaciliteiten en is de ontmoetingsplaats voor internationaal gerenommeerde wetenschappers en toponderzoek in alle mogelijke vakgebieden.

 

octoplus_2_vrij_gebruik_met_vermelding_octoplus_low_res.jpg

naturalis_luchtfoto_20042014_001.jpg

Life Science

Het Bio Science Park in Leiden vormt het hart van het medisch-biologisch toegepast onderzoek in Noordwest- Europa en is het grootste life sciences cluster van Nederland. Naast publiek gefinancierde kennisinstellingen zijn hier ook veel kleine, middelgrote en grote ondernemingen gevestigd. Samen ontwikkelen en produceren zij onder meer medicijnen en vaccins. De nabijheid van de medische en natuurwetenschappelijke faculteiten draagt in belangrijke mate bij aan hun succes.

lumc_33.jpg

 

LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is één van de acht universitaire medische centra van Nederland. Centraal staat een continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het LUMC kent een traditie van grensverleggend (bio)medisch onderzoek en staat daarmee aan de internationale top.