Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe 2021 - Online

- , 23:30
Universiteit Leiden

UPDATE: Deze meeting zal online plaatsvinden in verband met COVID-19

Een keer per jaar organiseren SOLE en een lokaal comité een congres voor Linguistics studenten. Studenten vanuit de hele wereld zijn welkom om deel te nemen. Hiermee biedt het congres een forum voor komende generaties van taalwetenschappers om hun onderzoek te presenteren aan een internationaal publiek. De 29ste ConSOLE zal plaatsvinden van 26-28 januari 2021 op de Universiteit Leiden. Meer informatie kan worden gevonden op de ConSOLE webiste.

Afbeelding bij agenda item Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe 2021 - Online van 26 januari 2021