Reuvensdagen

-
Holiday Inn

Op 16 en 17 november 2017 zijn de Reuvensdagen te gast in Leiden. Gastheren zijn het Rijksmuseum van Oudheden, Erfgoed Leiden en omstreken, en de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Deze organisaties vertegenwoordigen drie pijlers van de archeologie:

  • de wetenschap
  • de uitvoering
  • het publiek

Het belang van deze drie pijlers willen we graag terug laten komen in de programmering van de Reuvensdagen.

De Reuvensdagen maken we samen. Alle deelnemers kunnen voorstellen doen voor bijdragen aan het programma.

Afbeelding bij agenda item Reuvensdagen van 16 november 2017