Veerstichting Symposium 2019

-

Inspireert, beweegt en verbindt!
Veerstichting symposium 13 & 14 juni

Sinds 1979 organiseert een studentenbestuur jaarlijks een symposium van anderhalve dag met als doel verschillende generaties met elkaar te verbinden. De Veerstichting brengt 250 topstudenten en 250 zogeheten 'vormgevers van de maatschappij' samen.  De vormgevers zijn inspirerende denkers van verschillende achtergronden. Gedurende het symposium faciliteren wij ontmoetingen tussen deze generaties met uiteenlopende achtergronden, interesses en professies. Daarnaast verzorgen wij een gevarieerd programma met (inter)nationale topsprekers, afgewisseld door bijzondere optredens, prikkelende werkgroepen en andere activiteiten.

Het 40ste Veerstichting symposium op 13 en 14 juni zal in het teken staan van het thema ‘Grenzen aan Maakbaarheid?’. We gaan onderzoeken of onze wereld, en daarmee ons leven, nog wel maakbaar is. Met mogelijkheden zoals DNA-manipulatie en steeds krachtigere kunstmatige intelligentie lijkt onze wereld in toenemende mate maakbaar, maar het tegenovergestelde blijkt vaak waar. Mensen voelen zich machteloos in polariserende samenlevingen en staan onwetend tegenover nieuwe technologieën. Sprekers zoals Aleksander Kwasniewski (oud-president Polen), Jamie Susskind (schrijver ‘Future Politics’) en Marwa Al-Sabouni (Syrische stedenbouwkundige architecte) zullen hun visie op het thema bespreken.

Zoek de dialoog op tussen de twee generaties en inspireer, beweeg en verbind!

Kijk voor meer informatie op de www.veerstichting.nl

 102368 veerstichting grenzenaanmaakbaarheidinstaposter 1

Afbeelding bij agenda item Veerstichting Symposium 2019 van 13 juni 2019