Wereldgezondheidsdag 2023

| Leiden Convention Bureau

Op 7 april wordt de jaarlijkse Wereldgezondheidsdag gevierd.  Het doel van deze dag is om de aandacht te vestigen op een bepaald gezondheidsthema om een zorg prioriteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te benadrukken. Dit jaar is het thema "Gezondheid voor iedereen". Wereldgezondheidsdag draagt  bij dat het publiek zich meer bewust wordt van de waarde van een gezonde levensstijl en algemeen welzijn. Ook is het een kans om de belangrijke bijdrage van gezondheidswerkers te erkennen en het stimuleren van beleid en initiatieven die de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg voor iedereen verbeteren.

Bovendien op deze dag is het de jubileum van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1948. De WHO is opgericht door een samenwerking van landen om de gezondheid te bevorderen, de kwetsbaren te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot het best mogelijke niveau van gezondheidszorg, gezondheid en veiligheid. De 75e jubileum van de WHO biedt de gelegenheid om na te denken over de prestaties op het gebied van de volksgezondheid die de levensstandaard in de afgelopen zeven decennia hebben verhoogd.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties moedigen iedereen aan, inclusief personen, groepen en gemeenschappen, om betrokken te raken en anderen te informeren over gezondheid gerelateerde kwesties met behulp van betrouwbare wetenschappelijke informatie.

Bezoek hier de officiële website van de WHO voor meer informatie.