Naturalis en Universiteit Leiden organiseren tweedaagse conferentie ‘Venomous Snakes'

20 februari 2018

Op 21 en 22 juni 2018 organiseert Naturalis Biodiversity Center het slangenbetencongres: ‘Venomous Snakes: from science to society’. Dit is een interdisciplinair congres met als doel: het genereren van aandacht voor een destructieve, verwaarloosde tropische ziekte. Ook wordt er aandacht gegenereerd voor oplossingen en internationale acties bij slangenbeten en -behandelingen.

 

Meer dan 125.000 mensen overlijden jaarlijks als gevolg van een giftige slangenbeet. Meer dan 400.000 mensen overleven de beet, maar kampen met permanente verwondingen of handicaps. Door middel van het samenbrengen van wetenschap, overheid, industrie en maatschappelijke en humanitaire hulpverlenende organisaties, wenst dit congres de eerste stappen te zetten richting het ontwikkelen van oplossingen voor de issues aangaande slangenbeten in de tropen. Tijdens het congres is een groot aantal sprekers aanwezig. Daarnaast worden wetenschappelijke en innovatieve ideeën uitgewisseld.

Aanmelden
Aanmelden is voor iedereen mogelijk. De belangrijkste doelgroep zijn personen die met slangen, gif, medische zorg of eerstehulp werken. maar ook experts op het gebied van e.g. ICT, data-mining, interculturele interactie, innovatieve technologie, wetgeving of onderwijs zijn relevante deelnemers. 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van Leiden Bio Science Park. 

Deel dit nieuwsbericht