Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Op 21 november zal in het Rijksmuseum van Oudheden als onderdeel van de viering de aanvang plaatsvinden van Het Leids Actualiteitencollege, ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van LeidenGlobal!

LeidenGlobal introduceert een nieuwe reeks activiteiten genaamd Het Leids Actualiteitencollege. Tijdens deze 'colleges' zullen deskundigen beknopte achtergrondinformatie delen over actuele onderwerpen die verband houden met specifieke regio's en culturen. Daarna wordt de gelegenheid gegeven voor vragen vanuit het publiek en kennisuitwisseling. Deze unieke kans biedt voor de deelnemers de mogelijkheid om inzicht te krijgen en te discussiëren over belangrijke wereldkwesties, gepresenteerd door vooraanstaande experts. 

Thema: Desinformatie en Conflict - De rol van nepnieuws bij online oorlogsvoering in de Sahel 

Met expert Prof. Mirjam de Bruijn (Universiteit Leiden & Afrika-Studiecentrum)

Het conflict in de Sahel (West- en Centraal-Afrika) w…

LeidenGlobal introduceert een nieuwe reeks activiteiten genaamd Het Leids Actualiteitencollege. Tijdens deze 'colleges' zullen deskundigen beknopte achtergrondinformatie delen over actuele onderwerpen die verband houden met specifieke regio's en culturen. Daarna wordt de gelegenheid gegeven voor vragen vanuit het publiek en kennisuitwisseling. Deze unieke kans biedt voor de deelnemers de mogelijkheid om inzicht te krijgen en te discussiëren over belangrijke wereldkwesties, gepresenteerd door vooraanstaande experts. 

Thema: Desinformatie en Conflict - De rol van nepnieuws bij online oorlogsvoering in de Sahel 

Met expert Prof. Mirjam de Bruijn (Universiteit Leiden & Afrika-Studiecentrum)

Het conflict in de Sahel (West- en Centraal-Afrika) wordt frequent omschreven als een strijd die zich zowel in de fysieke als digitale sfeer afspeelt. Diverse West-Afrikaanse landen kennen een verontrustende toename van jihadistische en criminele groeperingen. Bovendien komen staatsgrepen in landen zoals Niger, Burkina Faso, Gabon, en zelfs (mislukte) couppogingen in Guinee-Bissau en Gambia steeds vaker voor. Deze conflicten beperken zich echter niet tot de fysieke arena; de strijd wordt ook online gevoerd.

Professor Mirjam de Bruijn, een expert op het gebied van deze regio, zal een beknopte uitleg verschaffen over de huidige situatie. Hierbij zal zij ingaan op de manieren waarop nepnieuws en digitale tactieken worden ingezet om specifieke doelen te bereiken en welke impact dit met zich meebrengt. Na de introductie van Mirjam de Bruijn wordt de gelegenheid gegeven tot een discussie en uitwisseling van kennis over deze complexe situatie en de daarmee gepaard gaande uitdagingen.

Het programma duurt van 17:00-18:15. Vanaf 16:30 begint de inloop, ook vindt er een borrel plaats na afloop.

Kenmerken

Locatie