PLNT Leiden stimuleert al het innovatieve en ondernemende potentieel van de Leidse regio.

Als werelden elkaar ontmoeten, volgt groei vanzelf.

PLNT laat startups ontstaan en laat ze groeien. Ze stimuleren, faciliteren en ondersteunen talent om innovatief ondernemer te worden. PLNT Leiden brengt daarnaast de werelden van innovatie en ondernemerschap letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Zij streven naar vernieuwing en onafhankelijkheid. Beide worden gedreven door een intrinsiek verlangen om het verschil te maken in de wereld van morgen. Bij PLNT komen ze samen. Want als werelden elkaar ontmoeten, volgt groei vanzelf.

Bij PLNT Leiden ontmoeten Un-like-minded mensen elkaar. Samen hebben ze het over hoe we de toekomst vorm geven, over oude patronen, nieuwe technologieën en opkomende industrieën. PLNT Leiden stimuleert de regio door mensen, ideeën en uitdagingen aan elkaar te verbinden. Dit leidt tot groei, met een positieve sociale en commerciële impact op de wereld.

Locatie