23 en 24 mei

Changing Approaches Towards Restitution and Return of Colonial Heritage (Engels)

Het nemen van verantwoordelijkheid met betrekking tot koloniaal erfgoed en restitutie is een urgente kwestie voor landen en musea over de hele wereld. Op 23 en 24 mei zal een interdisciplinair symposium van de Universiteit Leiden nieuwe perspectieven verkennen als basis voor beleid

Een van de tekortkomingen van de bestaande benaderingen van restitutie en terugkeer is dat deze grotendeels gericht blijven op nationale/binnenlandse perspectieven, terwijl er beperkte aandacht wordt besteed aan de bredere transnationale dimensies van het restitutiebeleid. Het doel van deze conferentie is om verder te kijken dan de individuele landenbenaderingen/ethisch beleid en te onderzoeken welke vergelijkende lessen kunnen worden geleerd uit verschillende contexten met betrekking tot de behandeling van culturele objecten en/of menselijke resten.

De discussies zullen zich richten op een aantal thema's:

  • Een 'decolonial' manier van het benaderen van eigendom en ontologie├źn van objecten
  • Nieuwe betrokkenheid bij de semantiek en epistemische kaders
  • Processen van het opnieuw verbinden van objecten
  • Ervaringen met digitalisering
  • Nieuwe vormen van samenwerking tussen musea en erfgoedgemeenschappen.

Wanneer

  • Dagelijks vanaf 23 mei 2024 t/m 24 mei 2024

Locatie