Speech Prosody is een interdisciplinaire conferentie die elk element van spraakprosodie behandelt, inclusief linguïstisch, paralinguïstisch, technisch, psycholinguïstisch en toepassingen.

De studie van intonatie samen met verwante fenomenen zoals toonhoogte, luidheid, timing, spreektempo en stemhebbendheid staat bekend als spraak prosodie. De melodie en het ritme van de spraak, alsmede de wijze waarop deze bijdragen aan de interpretatie op woord-, spreek- en gespreksniveau, zijn centrale onderwerpen. Deze onderwerpen zijn van cruciaal belang in de fonetiek, fonologie, sociolinguïstiek, psycholinguïstiek en spraaksignaalverwerking. Prosodiemodellen worden gebruikt om problemen op te lossen in spraaksynthese, spraakherkenning, spraaktherapie, taalonderwijs, dialoogsystemen en tal van andere domeinen. 

Klik hier voor meer informatie.

Wanneer

  • Dagelijks vanaf 2 juli 2024 t/m 5 juli 2024

Locatie