maandag 17 juni

Analysis of Repeated Measurements Cursus 2024 (EN)

De Analysis of Repeated Measurements 2024 Cursus Zal Plaatsvinden op 17 Juni 2024

De cursus behandelt statistische methoden voor het omgaan met herhaalde metingen in klinisch en epidemiologisch onderzoek, waarbij uitkomsten in de loop van de tijd worden gemeten op dezelfde experimentele eenheid. Traditionele regressiemodellen zijn ontoereikend vanwege mogelijke correlaties tussen herhaalde metingen. Het curriculum behandelt klassieke en moderne benaderingen, waaronder lineaire regressie en lineaire gemengde modellen voor normaal verdeelde responsen, en gegeneraliseerde schattingsvergelijkingen en gegeneraliseerde lineaire gemengde modellen voor niet-normale responsen. Praktische toepassingen worden geĆÆllustreerd aan de hand van voorbeelden en computerlabs met R en SPSS helpen deelnemers om deze methoden toe te passen op echte gegevens. Recente ontwikkelingen op dit gebied, beschikbaar in commerciĆ«le computerpakketten, worden ook besproken.

Wanneer

  • Maandag 17 juni 2024

Locatie