MKB-oproep: Ondernemers nemen het voortouw...

| Health~Holland

De kloof dichten: mkb-bedrijven versterken

Health~Holland ondersteunt al enkele jaren actief diverse publiek-private projecten (PPP's). Meestal worden deze samenwerkingsverbanden geleid door kennisinstellingen die ook het onderzoek bepalen. Dit type onderzoek is echter vaak niet gericht op het naar de markt brengen van de innovatie, waardoor er een leemte ontstaat in het voorzien in de behoeften van innovatieve MKB-bedrijven (mkb-bedrijven) die betrokken zijn bij de PPS. Naar aanleiding van een evaluatie van het Topsectorenbeleid door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO is gebleken dat er meer integratie met het MKB nodig is binnen de Life Sciences & Health PPS", legt Jochem uit. Robbert: "Om hier iets aan te doen zijn Health~Holland en hollandbio bij elkaar gekomen met de vraag: 'Hoe kunnen de financiële middelen van Health~Holland bijdragen aan het stimuleren van innovatie en het ondersteunen van het MKB'? Zonder deze doorontwikkeling zal het geen patiënten bereiken.' Vervolgens kwam het momentum in een stroomversnelling.

MKB en academische samenwerking

'De subsidie gaat niet in zijn geheel naar het mkb. Door ook een deel aan de kennisinstellingen te geven, blijven zij meedoen', zegt Jochem. Robbert legt uit: 'In veel gevallen is de startup of spin-off al verbonden aan een kennisinstelling en actief bezig met het ontwikkelen van Intellectueel Eigendom en/of het benutten van kennis uit de academische wereld. Nu het MKB het voortouw neemt, verbreedt de focus van fundamenteel onderzoek om een transitie naar industriële toepassingen mogelijk te maken.

Beschikbare subsidies

Over de beschikbare subsidie onthult Jochem: "In 2023 lanceerden we de pilot mkb-oproep met een initieel budget van 3,3 miljoen euro, waarvan 2,4 miljoen euro voor het mkb. Door een grote toestroom van aanvragen werd echter €6 miljoen uitgegeven. Na de triomf van 2023 werd de toewijzing voor 2024 verhoogd tot €5 miljoen, waarvan €3,3 miljoen bestemd was voor KMO's. Ondernemers die aan bepaalde criteria voldoen, kunnen deze fondsen gebruiken om subsidies te krijgen voor de financiering van één bestaand of nieuw voltijdsequivalent (VTE) dat zich richt op O&O binnen een industrieel publiek-privaat samenwerkingsproject.

"Ronde één en ronde twee waren beide proefgesprekken. We zijn nog steeds aan het fine-tunen", zegt Jochem.

Ronde één en ronde twee waren beide proefgesprekken. We zijn nog steeds aan het fine-tunen", zegt Jochem.  Hij vervolgt: "In ronde één hadden we bijvoorbeeld aparte aanvragen voor micro- en kleine bedrijven en voor middelgrote en grote bedrijven, een structuur die we in ronde twee hebben herzien. Daarnaast zijn we overgestapt van projecten met een looptijd van vier jaar naar projecten met een looptijd van maximaal twee jaar. Bovendien hebben we de verwerkingstijd gestroomlijnd door de lage drempel voor de voorronde af te schaffen en te kiezen voor het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Bepaalde wijzigingen werden positief ontvangen, terwijl andere met minder enthousiasme werden ontvangen, vertelt Jochem. De inzichten en feedback die we van verschillende partijen hebben gekregen over de aanpak van beide calls zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van de volgende call. Ik denk dat het doel van de call is om een model te creëren dat kwalitatief goede inzendingen faciliteert en zich richt op het businessmodel van innovaties', voegt Robbert toe.

Tips and tricks

Robbert en Jochem benadrukken dat een succesvolle aanvraag valt of staat met het goed in beeld brengen van de kwaliteit van het onderzoek en het aantonen van duidelijke economische waarde, waardoor impactvolle bijdragen aan de Nederlandse economie en gezondheidszorg worden gestimuleerd. Uiteindelijk is het doel van innovatieve producten om op de markt te komen zodat patiënten kunnen profiteren van de innovaties door hun gezondheid te verbeteren of te optimaliseren,' onderstreept Robbert. Jochem vervolgt: 'Dit aspect wordt door de commissie extra onder de loep genomen. Aisling en Ilaria van ExCulture hebben een sterke aanvraag ingediend, waarin ze de bijdrage van hun bedrijf aan zowel de gezondheid van mens en dier als aan duurzaamheid benadrukken. Ze kunnen ongetwijfeld zelf waardevolle inzichten bieden over hun ervaring met de aanvraag.

Van academie naar ondernemerschap