38053_fullimage_vgf_logo_03_560x350.jpg

Voorfinancierings- & Garantiefonds

Leiden Convention Bureau brengt u graag in contact met het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF)

Wie een congres wil organiseren, moet vooraf afwegingen maken. Want, nog voordat de inschrijfgelden zijn ontvangen, worden er kosten gemaakt. Bijvoorbeeld om een stichting op te richten, een aanbetaling te doen voor de accommodatie of voor het maken van brochures of een website. Daarnaast is het de vraag of dat het aantal deelnemers de verwachting waarmaakt.

Het Voorfinancierings- & Garantiefonds (VGF) is er om de financiële zorgen voor congresorganisatoren weg te nemen.

Wat biedt VGF?

  • Een kosten- en renteloze lening tot €90.000 om opstartkosten te voldoen
  • Een garantstelling tot €90.000 om een eventueel verlies door tegenvallende deelnemersaantallen af te dekken
  • De mogelijkheid om bovenstaande regelingen afzonderlijk of gecombineerd in te zetten.