Prof.dr. Andrea Evers, een van onze ambassadeurs, is een van de wetenschappelijke leiders is van het nieuwe interdisciplinaire Medical Delta programma Gezonde Samenleving: Leefstijl & Preventie!

De prevalentie van chronische ziekten neemt toe met de vergrijzing van onze samenleving. Bovendien zijn er tussen bevolkingsgroepen grote gezondheidsverschillen en staat de gezondheidszorg steeds meer onder druk. Dit benadrukt het belang van preventie en een gezonde levensstijl, en de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek over deze onderwerpen. Tijdens het programma zullen wetenschappers onderzoek doen naar hoe een gezonde levensstijl kan worden aangemoedigd, wat daarvoor de beste slimme technologie is en hoe dit het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten kan verlagen. Ze zullen onderzoeken welke technologische innovaties, zoals eHealth-apps en -programma's, de menselijke gezondheid en ziektepreventie ten goede komen.

Het progamma begint met twee onderzoeksprojecten. Het eerste is gericht op gedragsverandering op lange termijn bij mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten. Voor deze personen zijn aanpassingen van de levensstijl, zoals stoppen met roken, meer bewegen of een ander dieet, van grote invloed op het ontstaan van de ziekte. Aangezien het een uitdaging is om belangrijke veranderingen door te voeren terwijl familieleden blijven roken en ongezond eten blijven bereiden, gaan de onderzoekers het effect van omgevingsfactoren onderzoeken. Het tweede project richt zich op de vraag hoe onze sociaal-economische situatie en fysieke omgeving onze gezondheid kunnen verbeteren of verslechteren. In gevaarlijke buurten met hoge werkloosheidscijfers ervaren mensen vaak meer eenzaamheid, stress en schulden.

Hoogleraar Medical Delta aan de Universiteit Leiden, Andrea Evers, meldt: 'Dit programma zal de eerste keer zijn dat we een leefstijlbenadering onderzoeken die zich richt op gedragsverandering van het individu en zijn omgeving om uit te zoeken wat de beste manier is om deze te integreren voor maximale gezondheidswinst'. 

Andrea Evers maakt deel uit van de Leiden Healthy Society Center, wat zich focust op een samenwerking tussen de Gemeente Leiden, Universiteit Leiden en een aantal andere deelnemers om de burgers van Leiden zo gezond mogelijk te maken! Vaak zijn er grote verschillen in de situaties van verschillende burgers. Eén bejaarde heeft wellicht compleet andere omstandigheden dan de ander. Om dit aan te kaarten gebruikt het Leiden Healthy Society Center meerdere benaderingen, van het toenemen van burgersparticipatie in gezondheidsinitiatieven, tot workshops en trainingen die burgers helpen om een betere levensstijl te bereiken, en het helpen van patiënten om hun eigen bloeddruk te meten. Deze ontwikkelingen helpen Leiden om een gezondere, meer vitale stad te zijn! Voor meer informatie over het Leiden Healthy Society Center, kunt u het volgende artikel bekijken: https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2022/11/leiden-healthy-society-center-making-leiden-the-healthiest-city-in-the-netherlands