Leiden, European City of Science 2022

16 juli 2019

Het zal niemand ontgaan zijn dat Leiden voor 2022 is verkozen tot ‘host city’ voor het prestigieuze 10e ESOF – Euroscience Open Forum – congres. Meer omvattend wellicht, is dat Leiden zich daarmee voor geheel 2022 European City of Science mag noemen. De eerste contouren van dit fascinerende jaar tekenen zich af.

Het zal niemand ontgaan zijn dat  Leiden voor 2022 is verkozen tot ‘host city’ voor het prestigieuze 10e ESOF – Euroscience Open Forum – congres. Meer omvattend wellicht, is dat Leiden zich daarmee voor geheel 2022 European City of Science mag noemen.  

Het congres ESOF – Euro Science Open Forum – werd voor de eerste keer georganiseerd in 2004 door EuroScience, de non-profit grassroots organisatie voor onderzoekers in Europa. Het tweejaarlijkse pan-Europese congres richt zich op onderzoek en innovatie in de volle breedte. Er wordt gedebatteerd over nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en de richtingen die het onderzoek in wetenschap, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, zal inslaan. Het is de doelstelling van ESOF, dat het bruggen slaat tussen de verschillende wetenschapsdisciplines en interdisciplinaire samenwerking en kennisdeling stimuleert. Deelnemers aan ESOF zijn wetenschappers en wetenschapsjournalisten, (jonge) onderzoekers, ondernemers, innovators, politici, beleidsmakers, communicatiemensen voor wetenschap en techniek, maar ook burgers van over de hele wereld. De EU zegt erover: “ESOF brengt iedereen in de samenleving bijeen om onderzoek en renovatie te bediscussiëren.” De EU is een belangrijke ondersteuner en donor van ESOF. 

Een van de leidende motieven voor Leiden 2022 is, dat de interesse voor kennis en wetenschap al in een heel vroeg stadium in de ontwikkeling moet worden gevoed. Gedurende het Leidse European City of Science-jaar zullen voor alle niveaus van onderwijs, te beginnen bij het primaire onderwijs, activiteiten en programma’s worden aangeboden in en om Leiden. Ook op het betrekken van de bevolking bij hun eigen kennisstad wordt stevig ingezet. 

Bij voorgaande gast-steden is met wisselende intensiteit ingezet op het geven van invulling aan de titel ‘European City of Science’ (ECS). Leiden zal in 2022 juist groots inzetten op jaar-rond programmering voor de stad als platform voor het Nederlandse kennisveld in zijn volle breedte. Daartoe zijn een vijftal ’icoonprojecten’ gedefinieerd waar ESOF er één van is.  

De vijf icoonprojecten in 2022 hebben de volgende -voorlopige- werktitels meegekregen: 

  1. ESOF, Euro Science Open Forum; het interdisciplinaire wetenschappelijke congres dat circa 5 dagen zal beslaan, met uitdagende randprogrammering rondom de congresperiode. 

  2. De Scheppende Mens; een door de Leidse Cultuursector geïnitieerd programma dat de creativiteit van de mens in de volle breedte zal tonen in de musea en op de podia. 

  3. Beyond Human; over wat de mens als persoon overstijgt, zoals het heelal, de oceanen en verdiepende verkenningen met thema’s als regeneratieve geneeskunde en spacetech. 

  4. Sustainable Knowledge Goals; Leiden etaleert zich als podium voor missie gedreven wetenschap en verwelkomt daartoe congressen, general assemblies en uitreikingen van (internationale) science awards.

  5. Kennis door de wijken: inzet op de zichtbare toepassing van kennis voor mensen in de lokale gemeenschap en de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van kennis vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Citizen Science dat tot in de haarvaten van de stad wordt beleefd. 

Kijk op de website van Leiden, European City of Science 2022 om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op weg naar Leiden 2022! Ook Trieste, voorafgaand aan Leiden in 2020 de gast-stad voor ESOF, zal naar verwachting sterke nadruk leggen op de brede invulling van European City of Science. 

Deel dit nieuwsbericht