45th Symposium on Old English, Middle English and Historical Linguistics in the Low Countries

| Leiden Convention Bureau

"Het jaarlijkse Symposium over Oudengels, Middelengels en Historische Taalkunde in de Lage Landen (SOEMEHL) biedt onderzoekers van Nederlandse, Belgische en steeds vaker Duitse universiteiten de mogelijkheid om hun nieuwe onderzoek op het gebied van Oudengels, Middelengels en Historische Taalkunde te delen. De Universiteit Leiden heeft een sterke internationale reputatie op het gebied van middeleeuws Engels en historische Engelse taalkunde. Deze reputatie gaat terug tot de zestiende eeuw, met opmerkelijke geleerden zoals Bonaventura Vulcanius (1538-1614; die het eerste gedrukte Oudengelse tekst in Nederland produceerde), Franciscus Junius (1591-1677; een pionier op het gebied van Oud-Germaanse studies) en P.J. Cosijn (1840-1899; de eerste hoogleraar Oud-Germaans en Angelsaksisch aan Leiden). Leiden bezit ook een aantal unieke Oudengelse manuscripten, wat het tot de ideale locatie maakt voor een symposium op dit vakgebied."

15 december 2023