De universiteit en de gemeente starten Healty Society Center

| Leiden Convention Bureau

De Gemeente van Leiden en de Faculteit van Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Leiden hebben op dinsdagavond een intentieovereenkomst ondertekend waarin ze beloven dat ze meer intensief zullen werken aan de gezondheid van de burgers van Leiden.

In de aanwezigheid van meer dan honderd partners, werd de start van de Leiden Healthy Society Center gevierd met een interactief symposium in het gemeentehuis. Burgemeester Henri Lenferink opende de meeting. Door de overeenkomst te ondertekenen, hebben de aanwezigen aangekondigd dat ze meer intensief zullen samenwerken in de komende periode om het welzijn, de gezondheid en de vitaliteit van Leidse burgers te verbeteren. Ze zijn ook actief aan het werken om gezondsheidsverschillen te verminderen tussen burgers van verschillende buurten. 

“We doen al veel. Je kan denken aan Stevenshof Vitaal, waarbij welzijn- en gezondsheidsorganisaties verschillende activiteiten organiseren met burgers. Of Het Gebouw, waar studenten kunnen werken voor de buurt", zegt wethouder Fleur Spijker. 

Met de overeenkomst om meer samen te werken, willen de ondertekenaars hun kennis en inzichten in de gezondheidszorg bij elkaar brengen. “Denk aan het delen van data. Maar ook het verbinden met burgers, kennispartners, welzijnorganisaties en bedrijven. of data sharing. Er is vaak een combinatie van oorzaken van gezondheidsproblemen, die elkaar versterken, zoals scheiding, schulden of stress. Om een goed beeld te krijgen van de aard van het probleem, moet een probleem vanuit een breed perspectief bekeken worden, vanuit verschillende perspectieven", legt FSW decaan Paul Wouters uit.

In principe is het partnerschap geldig voor een jaar. Hierna wordt gekeken of er een vervolging van het project komt en in welke vorm.