Toekenning van Zwaartekracht-subsidies aan vijf projecten met Leidse onderzoekers

| Universiteit Leiden

Zwaartekracht-subsidies voor vijf projecten met Leidse onderzoekers

Het consortium ANION heeft een Zwaartekracht-subsidie van €23,6 miljoen ontvangen voor onderzoek naar elektrochemische processen in het kader van de energietransitie, onder leiding van hoogleraar Marc Koper. Naast ANION zijn er nog vier andere projecten met Leidse betrokkenheid gehonoreerd. Deze omvatten het Institute for Chemical Neuroscience (iCNS), gericht op het begrijpen van moleculaire veranderingen in de hersenen gerelateerd aan psychiatrische symptomen, FLOW, dat zich richt op het kwaliteitscontroleproces van cellen, Adapt!, gericht op het ontwikkelen van capaciteiten om samenlevingen en overheden voor te bereiden op verschillende crises, en GreenTE, dat onderzoek doet naar de mechanische krachten die plantencellen beïnvloeden.

Minister Dijkgraaf benadrukt het belang van deze subsidies voor het behouden van Nederlandse wetenschappelijke excellentie en het stimuleren van innovatie voor economische groei. Hij prijst het wetenschappelijk talent in Nederland als een waardevolle troef die gekoesterd moet worden. Met investeringen als deze wordt niet alleen belangrijke nieuwe kennis gegenereerd, maar wordt ook de kracht van de Nederlandse economie versterkt en worden innovaties gestimuleerd waarvan de hele samenleving profiteert. De toekenning van deze subsidies onderstreept de voortdurende inzet van Nederland voor wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse en benadrukt het belang van internationale samenwerking en excellentie in onderzoek.

Breed scala aan onderzoeksinspanningen voor het aanpakken van urgente uitdagingen