instalatiebijeenkomst_ambassadeurs_leiden_marketing_07042015_097.jpg

Wordt u congresambassadeur?

  • Bezoekt u regelmatig congressen, conferenties, symposia of andere grote bijeenkomsten?
  • Bent u (bestuurs) lid van een Nederlandse vereniging of een internationale associatie?
  • Bent u een specialist in uw vakgebied?
  • Bent u trots op Leiden, de stad waar u werkt?

Dan kunt u een ambassadeur worden van Leiden en ons helpen om bijzondere congressen en evenementen naar onze stad te halen. Het Leidse ambassadeursprogramma staat open voor wetenschappers, ondernemers en publiek bekende personen die zich begeven binnen belangrijke nationale-  of  internationale gremia. Zij zien de organisatie van congressen in Leiden als een belangrijk instrument om een bijdrage te leveren aan de versterking van de reputatie van onze stad en om de Leidse studenten en kenniswerkers nog meer mogelijkheden te bieden  in aanraking te komen met (inter)nationaal vooraanstaande geleerden.

Wij willen Leiden een meer prominente plek geven als bijzondere congresstad. Ons doel is de reputatie van onze kennisstad en de kennisinstituten nog wijder te verbreiden en te versterken. Daarvoor heeft Leiden de inzet van haar ambassadeurs nodig.

Wilt u congresambassadeur worden? Neem dan contact op met Corine van der Ceelen via info@leidenconventionbureau.nl