Wat doen onze ambassadeurs?

De ambassadeurs leiden een druk bestaan. Daarom vragen wij van onze congresambassadeurs om niet al grote tijdsinvesteringen. Hieronder leest u een aantal voorbeelden uit het takenpakket van onze ambassadeurs:

  • Zij promoten onze mooie stad Leiden. Indien gewenst ondersteunen wij van LCB hen met informatiemateriaal
  • Zij helpen ons om inzicht te krijgen in internationale congressen en evenementen binnen uw vakgebied of werkveld, die we samen met u naar Leiden kunnen brengen
  • Zij delen bijzondere successen in hun werk met ons zodat we daarmee inhoud kunnen geven aan Leiden als stad van toonaangevend onderzoek en ontdekkingen
  • Zij helpen ons om Leiden op de kaart te zetten als congresbestemming, wat de stad economisch voordeel brengt en bijdraagt aan meer internationale erkenning als kennisstad
  • Zij geven ons inzicht geven in uw vak- of werkgebied, zodat wij deze informatie kunnen gebruiken voor de inhoud van onze bidboeken
  • Zij introduceren ons bij collega’s die een enthousiaste ambassadeur kan zijn
  • Zij verzorgen introducties bij wetenschappelijke of professionele organisaties/verenigingen.