U doet het niet voor niets!


Hoewel wij uw tijdsinvestering zo klein mogelijk willen houden, vragen wij toch wel iets van u. Maar u krijgt daarvoor wel iets terug. Zoals:

  • Nationale en internationale profilering van uzelf en van uw associatie/vereniging door congressen naar Leiden te halen, met de nodige ondersteuning van Leiden Convention Bureau
  • U kunt rekenen op nog meer (h)erkenning van uw onderzoek, profileringsgebied en uw organisatie door een (inter-) nationaal publiek
  • Er kunnen financiële bijdragen voor uw academische activiteiten gegenereerd worden
  • Het biedt mogelijkheden/kansen voor samenwerking tussen uw organisatie en andere Leidse, Nederlandse of buitenlandse instellingen
  • Beginnende wetenschappers, kenniswerkers en studenten krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan een hoogwaardig (inter-) nationaal congres daar wat dit anders financieel voor hen niet haalbaar zou zijn
  • U maakt kennis met andere Leidse ambassadeurs en ervaringen uitwisselen
  • U viert uw successen en die van collega-ambassadeurs tijdens onze jaarlijkse bijeenkomst *
  • U ontvangt gratis advies en praktische ondersteuning van het Leiden Convention Bureau bij het plannen en organiseren van uw congres in Leiden, zowel in de wervingsfase (bidbook, site visits, aanbevelingsbrieven van prominenten) als in de planningsfase (PCO’s, hotels, sociaal programma, ondersteunende diensten)
  • U ontvangt onze Nieuwsbrief met relevante mededelingen
  • Gemeente Leiden nodigt u jaarlijks uit voor het Weihnachtsoratorium in de Pieterskerk als blijk van waardering.

Als u vragen heeft of een informatiepakket wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op en stuur een mailtje naar info@leidenconventionbureau.

Ambassadeursbijeenkomst
Een impressie van de ambassadeursbijeenkomst in 2019:

 

Weihnachtsoratorium

Ieder jaar nodigt Gemeente Leiden de congresambassadeurs van Leiden uit voor het Weihnachtsoratorium in de Pieterskerk. De uitnodiging is een blijk van waardering van Gemeente Leiden voor de inzet van de congresambassadeurs. De congresambassadeurs worden ook voor andere evenementen uitgenodigd, zoals de Nacht van Kunst & Kennis.