dies_natalis_universiteit_leiden_07022014_no_187.jpg

Leiden is de meest kennisintensieve regio van Nederland

Leiden, kenniscentrum van internationale allure

Leiden behoort met zijn universiteit en Bio Science Park tot de meest vooraanstaande Europese wetenschappelijke kenniscentra. De universiteit heeft werledwijd een toppositie in rechten en talen en een breed scala aan onderzoeksgebieden: medisch, natuurwetenschappelijk, archeologie. In vier internationale toonaangevende rankings wereldwijd staat Leiden in de top 80 van beste Universiteiten. Leiden staat vanaf het moment dat zijn universiteit in 1575 werd opgericht tot op de dag van vandaag aan het front van de wetenschap, zowel fundamenteel als toepassingsgericht. 

Universiteit 
Vanaf haar oprichting, bijna 450 jaar geleden, heeft de Leidse universiteit vele wetenschappelijke doorbraken op haar naam staan. In de 17e eeuw introduceerden Sylvius en Boerhaave het patiëntgerichte medisch onderwijs en onderzoek waarmee Leiden internationaal grote vermaardheid verwierf. Eind 19e- en begin 20e eeuw volgde een reeks van grote doorbraken. Heike Kamerlingh Onnes ontdekte supergeleiding en Willem Einthoven de elektrocardiograaf. Albert Einstein was in Leiden bijzonder hoogleraar en werkte samen met Lorentz en de Sitter. Leiden, stad van Ontdekkingen, kan bogen op 16 Nobelprijswinnaars. Het frontverleggende werk gaat door tot op de dag van vandaag. Van de in totaal 66 toegekende Spinozapremies, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheidingen, heeft Leiden er tot nu toe 18 verworven, in de geneeskunde, natuurwetenschappen, archeologie, sociale- en gedragswetenschappen en in taalonderzoek. 

octoplus_2_vrij_gebruik_met_vermelding_octoplus_low_res.jpg

Excellent onderzoek

De hoge kwaliteit en het bijzonder innovatieve niveau van het wetenschappelijke onderzoek is een van de kwaliteiten van Leiden. Leiden beschikt over een breed scala aan onderzoeksfaciliteiten en is de ontmoetingsplaats voor internationaal gerenommeerde wetenschappers en toponderzoek in alle mogelijke vakgebieden.

 

Life Science

Het Bio Science Park in Leiden vormt het hart van het medisch-biologisch toegepast onderzoek in Noordwest- Europa en is het grootste life sciences cluster van Nederland. Naast publiek gefinancierde kennisinstellingen zijn hier ook veel kleine, middelgrote en grote ondernemingen gevestigd. Samen ontwikkelen en produceren zij onder meer medicijnen en vaccins. De nabijheid van de medische en natuurwetenschappelijke faculteiten draagt in belangrijke mate bij aan hun succes.

 

LUMC

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is één van de acht universitaire medische centra van Nederland. Centraal staat een continue verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het LUMC kent een traditie van grensverleggend (bio)medisch onderzoek en staat daarmee aan de internationale top.