LUCAS 2019 Graduate Conference - Animals: Theory, Practice, Representation

-
Rijksmuseum Boerhaave/Leiden University

Dieren maken op allerlei wijzen deel uit van ons dagelijks leven. Zij worden verbeeld in kunst en literatuur, spelen een rol in onze economie en voedselvoorziening, en hun bestaan inspireert ons tot het verkennen van ethische kwesties rondom veehouderij, consumptie, en beheer. Op 4 april vinden bij het Rijksmuseum Boerhaave vier Engelstalige lezingen rondom het thema van mens-dier relaties plaats. De lezingenmiddag is vrij toegankelijk voor vrienden van het museum, en is onderdeel van een tweedaags congres georganiseerd door de Universiteit Leiden (instituut LUCAS). Wie aan beide dagen deel wil nemen, kan zich inschrijven bij de Universiteit Leiden.

Afbeelding bij agenda item LUCAS 2019 Graduate Conference - Animals: Theory, Practice, Representation van  4 april 2019